Servei dosificació de la medicació

El Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) de la medicación recetada por un médico al paciente. Para facilitar al usuario la administración de las tomas y evitar errores o descuidos, preparamos la medicación en blísteres semanales o mensuales con diferentes compartimentos de un solo uso.

Des de la Farmacia Ignasi Guerrero queremos ayudaros en esta tarea para que se siga adecuadamente la toma de la medicación.

Tracte amb el client - Farmàcia Ignasi Guerrero

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

  Nom i cognoms (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  Telèfon

  El teu missatge

  En compliment de l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de IGNASI GUERRERO ANARTE amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.

  Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

  En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

  Li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de IGNASI GUERRERO ANARTE, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a AV. DE L' ABAT MARCET 241,08225 TERRASSA, BARCELONA, o al correu electrònic INFO@FARMACIAIGNASIGUERRERO.COM.

  He llegit i accepto la Política de privacitat.